Uncategorized

Hvordan lykkes innen salg?

For å lykkes innen salg, er det en egenskap som er særlig verdifull. Nemlig mindset! En av RupaniComs selgere har skjønt akkurat dette. Hun har på kort tid blitt en viktig bidragsyter på kontoret, ikke kun fordi hun leverer gode resultater, men på grunn av hennes innstilling gjennom arbeidsdagen. La oss introdusere Nicole!

Å være ny i RupaniCom

«Det er rett og slett et veldig kult miljø å jobbe i». Aleksander Fagerheim snakker om hvordan det er å komme inn som selger i RupaniCom. Selv har han erfaring innen yrket fra før, og det gleder oss at han trekker frem oss som en unik og utviklende arbeidsplass.