Daniel Bengtsson

Hvordan lykkes innen salg?

For å lykkes innen salg, er det en egenskap som er særlig verdifull. Nemlig mindset! En av RupaniComs selgere har skjønt akkurat dette. Hun har på kort tid blitt en viktig bidragsyter på kontoret, ikke kun fordi hun leverer gode resultater, men på grunn av hennes innstilling gjennom arbeidsdagen. La oss introdusere Nicole!